Skip to content

Privacybeleid

Privacyverklaring

Dietistenpraktijk Maartje hecht veel waarde aan privacy en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met persoonsgegevens om. Voorheen was dit vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens

Als je gebruik maakt van diensten van Dietistenpraktijk Maartje, heb ik gegevens van je nodig. Deze verstrek je bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak via de telefoon of mail. Denk bijvoorbeeld aan de volgende gegevens:

Naam

Geboortedatum

Adresgegevens

BSN

Telefoonnummer / mobiel nummer

Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)

E-mailadres

En zo nodig medische gegevens.

Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Waarom is dat nodig?

Dietistenpraktijk Maartje heeft je persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk gemaakt dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan je te verstrekken.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Dietistenpraktijk Maartje bewaart je persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met andere partijen

Diëtistenpraktijk Maartje zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Diëtistenpraktijk Maartje heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht. Diëtistenpraktijk Maartje verantwoordelijk voor verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dietistmaartje.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Dietistenpraktijk Maartje neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Er worden voor de veiligheid van uw gegevens geen papieren dossiers bewaard. Papieren verwijsbrieven worden wel in een beveiligde plek bewaard.

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Maartje kun je contact opnemen met ons via 06-45271811 of info@dietistmaartje.nl

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.